Jonge fans FC geen rot jongens 1977

Geld boetes voor vernieling
Rechter:  Jonge fans FC geen rotjongens  27 september 1977  

Utrecht- Wegens wangedrag in de trein is een dertigtal overwegend jeugdige supporters van de FC Utrecht maandag door de Utrechtse kantonrechter veroordeeld tot geldboeten van 175 tot 15 gulden. Officier van justitie Bergkotte sprak van "een hele golf van agressieve, opgeschoten, aangeschoten zo­genaamde voetbalfans." Kan­tonrechter Bakker was een stuk milder. "Op een enkele uitzondering na zijn het geen rot jongens. Samen gaan ze alleen als beesten te keer," zei 'hij.De meeste verdachten waren jonger dan achttien. Ze werden doorgaans vergezeld door hun ouders. Sommige ouders hadden al straf uitgedeeld. Zoals het verbod nog langer naar uitwedstrijden van FC Utrecht te gaan of het tijdelijk verbieden van een hobby. Eén vader had zijn zoon getrak­teerd op een fiks pak voor z'n broek met de mattenklopper. De meeste ouders zeiden het wangedrag van hun kroost niet te kunnen verklaren. Volgens hen ging het prima met hun kinderen. Alleen als ze naar de FC gingen werd dat volgens hen anders. "U weet hoe dat gaat, de een neemt de ander mee." Of zoals een jon­gen het zelf uitdrukte: "In zo'n sfeer ga je gewoon met blikjes bier gooien.

Het betrof drie uit de hand gelopen uitwedstrijden van vorig seizoen. AZ'67 in Alkmaar, Go Ahead Eagels in Deventer en toestan­den op het station van Eindhoven. Trekken aan de noodrem, gooien met stenen, zwaaien met fietsket­tingen, slaan van treinreizigers, vechten met NEC supporters, las­tig vallen van mensen, schelden, schreeuwen, aanrichten van ver­nielingen in de treinen en op weg naar de stations. Een meisje van zestien had een boksbeugel bij zich, niet om ermee te vechten maar alleen om stoer te doen.

Opvallend was, dat de mee verdachten weinig van voetbal bleken af te weten. Wat is half volley, wat is een inswinger op welke plaats staat FC Utrecht wie staat bovenaan in de eredivisie? Op al die vragen van de kartonrechter bleven de meesten antwoord schuldig, Weinigen konden zich ook de uitslagen herinneren van de wedstrijden waarvan, of waarna het strafbare feit werd gepleegd. Slechts een enkel bleek zelf te voetballen of gevoetbald te hebben. De meesten hadden geen hobby's. Een niet geringen aantal was werkloos. De overigen hadden doorgaans , school opleidding die het lts niveau, niet te boven ging of deden ongeschoold werk. Een meisje van vijftien zat nog op de basisschool. Slechts twee zaten op de havo.  

Eveneens op vallend waren bedragen die voor consumptie en dan voornamelijk bier, voor een avondje uit met de FC werden uitgetrokken. Honderd gulden was geen uitzondering. Op een enkeling na zeiden verdachten niet of nauwelijks meer de wedstrijden van de FC volgen. Dat ontlokte de kantonrechter de opmerking dat de FC daardoor kennelijk met ontvolkte tribunes moet doen.  

De vooral door zijn omvang kende Bertus Z. werd vrijgesproken. Hij werd beticht van afbreken van een zijwand van bank in de meest geteisterde supporterstrein van Nederland: die in mei, van dit jaar van Deventer naar Utrecht reed. Bertus: ,,in eens komt er zo'n recherche met een hond op je af. Nou  wil je wel wegwezen."

De haast het en het lichaamsgewicht moeten debet zijn geweest aan het bezwijken van dat stukje treinmeubilair die trant pleitte de raadsvrouw van de meest opvallende  "Supporter van de Bunnikzijde, die tegenwoordig ook wel East-side heet. Die vrijspraak kwam in de ,,verlenging" tot stand. De mammoet zitting duurde meer dan vier uur.

Supportersvereniging FC Utrecht

De SupportersVereniging FC Utrecht (SVFCU) is de officiële supportersvereniging van FC Utrecht en vertegenwoordigt met ruim 5.500 leden een aanzienlijk deel van de Utrechtse achterban.

Lid worden?