FC Utrecht fans Manchester United achterna Haarlem (1976-1977)

 

Zelden zal er in de kleedkamer van FC Utrecht zo'n doffe verslagenheid hebben geheerst als zondag na de ontluisterende nederlaag tegen Haarlem. Maar die sombere berusting was niet het gevolg van dat verlies, de 3-0 triomf van Haarlem werd nauwelijks nog aangesneden. De spelers van FC Utrecht schaamden zich diep, niet voor hun povere vertoning, maar wél voor het afschuwelijke gedrag van enkele tien- tallen "supporters" van de club.De aanhang van FC Utrecht heeft de club in het verleden al een inkt- zwarte reputatie bezorgd, maar met de schandalige taferelen in het Haarlem-stadion bereikten de raddraaiers een absoluut dieptepunt. De eerste explosie van geweld volgde na de tweede goal van  Haarlem, 27 minuten in de eerste helft. Het regende bierflesjes en -blikjes in het strafschopgebied van FC Utrecht. Een charge van vier politieagenten te paard voorkwam een drama. Maar drie minuten vóór het einde van het duel escaleerde de zaak tot tragische hoogte ..

Na het doelpunt van Joop Wildbret daalde er opnieuw een regen van projectielen op het veld, woedende Haarlem spelers wierpen de voorwerpen terug, een complete veldslag op de tribune achter het doel van Haarlem doelman Rob Boersma was het gevolg. Ditmaal greep de politie te paard heel wat minder zachtzinnig in dan in de eerste helft, rücksichtslos op de menigte inslaand, werd de staantribune binnen een halve minuut volledig schoon geveegd. Al is dat machts- vertoon van de politie allerminst goed te keuren, enigszins te rechtvaardigen was het wél.

De op drift geraakte Utrecht-fans leken met geen enkel middel te beteugelen, een complete veldslag als die bij Manchester United al bijna gewoonte is geworden, dreigde. Het mag eigenlijk een wonder heten dat in totaal slechts vijf gewonden waren te betreuren, waarvan er slechts één, naar een ziekenhuis moest worden vervoerd.

Haarlem was voorbereid op problemen met de Utrechtse supporters en had daarom om versterking gevraagd van het politiecontingent. Haarlem-voorzitter Henk Hut: "Er was het normale aantal agenten, zo'n 25 man, maar men had wél extra mensen te paard gestuurd, vier in totaal. Een terechte  zaak vind ik, één paard boezemt méér ontzag in dan honderd man. Die paarden .hadden preventief moeten werken, dat die paarden uiteindelijk werden benut om de zaak schoon te vegen is triest, maar een andere oplossing was er niet. Er is vreselijk huisgehouden door de Utrecht-supporters, in de kantine is enorm veel glaswerk verdwenen, muren zijn besmeurd.

Wij zullen ongetwijfeld een rekening sturen aan de Utrechtse supportersvereniging. Neem nou die mensen op ons elektronische scorebord. Onze speaker smeekte die mensen eraf te komen omdat er 380 volt op dat ding stond. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als er een kabelt je had los gelegen of zo". En clubarts Wijdema van Haarlem, die de gewonden behandelde: "Ik had twee knapen van FC Utrecht ter behandeling die helemaal door het dolle heen waren."
De Utrechtse supporters werden van en naar het station in Haarlem begeleid door een politie-escorte, maar niettemin slaagden enkele fans erin een meisje aan te randen in een snackbar. Asbakken werden uit de ramen van treinen gesmeten, zittingen werden losgetrapt, muren en voorbijgangers werden besmeurd met spuitbussen. De controleurs, notabene begeleid door honden, stonden machteloos in de treinen. Eén knaap werd in de boeien geslagen, wist zich los te rukken en vluchtte, geboeid en al een trein in. Het betreft vooral een groep jongeren in de leeftijdgroep van 15 tot 20 [aar, waarvan sommigen zijn gehuld in tot hesjes vermaakte Manchester United-vlaggen ..

Merkwaardig genoeg werd Cees Werk.- hoven, voorzitter van FC Utrecht, vorige week nog benaderd door een afvaardiging van vijf supporters van de beruchte Bunnik Tribune in de Galgewaard. Het vijftal beloofde Werkhoven zelf voor een ordedienst te zorgen, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

Enkele dagen later bereikte het Utrechtse vandalisme een dieptepunt. Werkhoven, kort na afloop van de gebeurtenissen zichtbaar geëmotioneerd, maar zondagavond de zaken aanzienlijk rationeler benaderend: "Ik had een prettig gesprek met die vijf man bij me thuis, acht tot tien mensen van hun groep zouden de orde gaan bewaren. En vervolgens gebeurt dit. Maar die mensen kan ik niets verwijten, het gaat slechts om een groepje van 20 tot 30 jongelui. De identiteit van de meesten van hen is ons bekend. Deze week gaan wij ons buigen over maatregelen om die groep te weren uit het stadion voor de wedstrijd tegen PSV.

Dat moet mogelijk zijn, dit mag nooit, nooit meer gebeuren, hoewel ik het 'Optreden van de politie op deze manier' blijf afkeuren. Die paarden wekten alleen nog meer agressie op, het had ook anders gekund", Scheidsrechter Peter Gans: "Door het rigoureuze
politieoptreden heb ik de zaak maar twee minuten hoeven stilleggen. Ik wist dat het alleen Utrecht supporters betrof, als ik het duel had gestaakt, had ik alleen Haarlem
maar enorm gedupeerd ".

Triest detail tenslotte: de spelers van FC Utrecht wensten enkele weken geleden niet per trein naar Roda JC te reizen uit angst lastig gevallen te zullen worden door hun eigen supporters. Die angst is helaas gegrond gebleken.

Supportersvereniging FC Utrecht

De SupportersVereniging FC Utrecht (SVFCU) is de officiële supportersvereniging van FC Utrecht en vertegenwoordigt met ruim 5.500 leden een aanzienlijk deel van de Utrechtse achterban.

Lid worden?